000000

 To our valued customer :

We are currently undergoing maintenance and system upgrade. Fun88 Reward site will be back soon. Please send an email to cs.eng@fun88.com or contact our customer service officer via Live Chat to further help.

Thank you.

 Kepada Pelanggan Terhormat :

Kami sedang melakukan pemeliharaan dan peningkatan sistem. Situs Fun88 hadiah akan segera kembali. Silahkan kirim email ke cs.indo@fun88.com atau hubungi layanan pelanggan kami melalui Bantuan Langsung untuk informasi lebih lanjut.

Terima Kasih

 Xin thông báo :

Chúng tôi đang tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống. Trang Giải Thưởng Fun88 sẽ hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất.
Vui lòng gửi email đến địa chỉ cs.viet@fun88.com hoặc liên hệ qua Hỗ trợ trực tuyến để được hỗ trợ.

Cảm ơn

 尊贵的会员 :

天王俱乐部正在进行系统维护和升级,请您稍后访问。
任何疑问请联系在线客服或发送邮件至:cs@fun88.com 寻求帮助。

非常感谢。

 เรียนสมาชิก :

ขณะนี้กำลังปรับปรุงในส่วนของรีวอร์ด จะสามารถกลับมาใช้งานได้หลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้น หากประสงค์สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ cs.thai@fun88.com หรือ ห้องช่วยเหลือสด

ขอบคุณค่ะ